Psychoterapia dzieci i młodzieży

Na pierwsze spotkanie konsultacyjne zapraszam samych rodziców, bez dzieci. Rodzice mają możliwość przedstawienia problemu ze swojego punktu widzenia, omawiają z psychoterapeutą przyczyny swego niepokoju. Kolejne spotkania odbywają się z dzieckiem w towarzystwie rodziców lub tylko z dzieckiem, na których odbywa się diagnoza trudności funkcjonowania dziecka. Następnie, wraz z rodzicami określa się m.in. przewidywany czas trwania psychoterapii, częstotliwość spotkań czy planowane metody pracy. Psycholog w zależności od potrzeb pacjenta stosuje takie narzędzia, jak np.: zabawę kierowaną, obserwację w czasie spontanicznej aktywności czy rysunek.

Problemy często zgłaszane podczas terapii:

Trudności szkolne

Kłopoty z koncentracją uwagi

Nadpobudliwość psychoruchowa

Uzależnienie od komputera

Problemy w relacji z rówieśnikami

Problemy z agresją lub skrajną nieśmiałością

Niskie poczucie własnej wartości

Trudności związane z sytuacją rodzinną

np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba

Depresje

Zaburzenia związane z odżywianiem

Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego

Zaburzenia nerwicowe

Lęki dotyczące np.: szkoły, nauczycieli, zabaw z rówieśnikami

Umów się na wizytę

Możesz się umówić na wizytę ze mną na kilka sposobów. Możesz umówić się przez znanylekarz.pl, zadzwonić, napisać maila bądź poprzez messengera. Wybierz najwygodniejszą dla Ciebie formę.