Psychoterapia dla dorosłych

Psychoterapia osób dorosłych to forma terapii skierowana do osób, które ukończyły 18 rok życia.

Jest to specjalistyczna forma pracy psychoterapeutycznej z osobą o ukształtowanej tożsamości i osobowości i prowadzona jest w taki sposób, aby uczyć klienta nowych dróg rozwiązywania problemów, bezpiecznych sposobów radzenia sobie z trudnościami oraz korzystania ze swoich zasobów w celu kreowania swojej lepszej przyszłości. Podczas sesji pacjent zdobywa pewien zakres umiejętności, narzędzi, które mogą mu pokonać kryzys i sprawić by ich życie było bardziej komfortowe.

W czym może pomóc psychoterapia?

Poprawić jakość swojego życia

W wybranych przez siebie sferach

Zmniejszyć lęk

I nauczyć się dobrze radzić sobie ze stresem

Zbudować stabilne poczucie własnej wartości

Poradzić sobie z zaburzeniami lękowymi

Martwienie się, lęk społeczny, fobie, ataki paniki, zaburzenie obsesyjnokompulsywne, nerwica

Poradzić sobie z depresją

Melancholią czy przedłużającym się brakiem motywacji

Przezwyciężyć zaburzenia odżywiania

Takie jak bulimia czy anoreksja

Poradzić sobie z przeżytą krzywdą

Traumą czy żałobą

Nauczyć się radzić sobie ze złością i agresją

Podjąć terapię zaburzeń osobowości

Typu borderline, zależnej, unikowej

Wprowadzić zmiany w dotychczasowym sposobie życia

Otrzymać wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych

Nauczyć się radzić sobie ze swoimi emocjami

Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw to forma pomocy dla związków, w których partnerzy zmagają się z różnego typu problemami, nie mogą rozwiązać konfliktów lub skutecznie się porozumieć. Pacjentem jest małżeństwo albo para, hetero- lub homoseksulana – będąca w związku nieformalnym.

Psychoterapeuta pomaga parze zlokalizować źródło trudności i przełamać je poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów porozumiewania się; także poprzez przyjrzenie się wzajemnie dysfunkcjonalnym sposobom zachowania, prowadzącym często do konfliktów i impasu w związku.

Terapia par umożliwia partnerom:

konstruktywne rozwiązanie problemów

Poprawa wzajemnych relacji

Wyjście z kryzysu, uratowanie związku

Umów się na wizytę

Możesz się umówić na wizytę ze mną na kilka sposobów. Możesz umówić się przez znanylekarz.pl, zadzwonić, napisać maila bądź poprzez messengera. Wybierz najwygodniejszą dla Ciebie formę.